Om friluftsskolen

Aktiviteter

Begrepene allemannsrett, innmark og utmark er viktige begrep som brukes som i korte introduksjoner til ulike tema og oppgaver gjennom hele uken med en Friluftsskole. Det er ikke skole og det vil ikke være noen lengre lengre teoretisk ”foredrag” under Friluftsskolen.
Men målet er at de som deltar skal vite at vi har en allemannsrett som gir rett til å gå og oppholde oss i naturen, og til å plukke bær, sopp og blomster. Deltakerne skal også kjenne til begrepene innmark og utmark. Grunnleggende respekt for naturen, og at egen bruk ikke skal være skadelig er også viktige holdninger som blir formidlet.

Noen eksempler på aktiviteter

 • Litt om hvor en kan gå – og om det er hager eller dyrket mark i nærheten av friluftskolen og spesielt om hvor vi ikke kan gå.
 • Lære om hvordan lese kart og forklare hvilke karttegn som omfatter innmark (hager og dyrka mark) hvor en ikke kan gå/løpe, og at alt annet er utmark hvor deltakerne kan gå/løpe.
 • Lære om det å høste av naturen. Allemannsretten gir rett til å plukke bær, sopp og blomster, men også at en ikke kan fiske uten videre- litt om fiskekort (som er gratis for alle under 16 år).
 • Under turer og ekspedisjoner -vise hva innmark og utmark er under planlegging og gjennomføring av turen.
 • Raste- og leirplass. Hva har kan vi gjøre og hva kan vi ikke gjøre? Friluftsskolene tar spesielt opp reglene for bålbrenning.

Aktiviteter

I tillegg til de obligatoriske temaene blir det tid til mange morsomme aktiviteter utfra lokale forhold.

 • Bruk av kniv, øks og sag
 • Padling, roing og seiling
 • Bading og vannaktiviteter
 • Høsting, fiske eller plukking av bær, sopp og urter
 • Mat ute
 • Ski, skøyter og aking
 • Snøforming

Introduksjon til ulike tema og oppgaver gjennom hele uken

Nærmere om det vi gjør

Opplæring

Nyttig lærdom

Overnatting

Ute i naturen

Hele året

Over hele landet

Kommende aktiviteter

Aktiviteter
Møre og Romsdal

Friluftsskole på Frei uke 29 2024

Sommerferien nærmer seg og Friluftsrådet med venner inviterer også i år til hele 4 uker

15-07-2024
Aktiviteter
Nordland

Friluftsskolen Vestvågøy 2

Bli med oss på sommerens friluftsskole i Vestvågøy kommmune! Friluftsskolen er et ferietilbud for barn

29-07-2024
Aktiviteter
Nordland

Friluftsskolen Vågan 2

Bli med oss på sommerens friluftsskole i Vågan kommune! Friluftsskolen er et ferietilbud for barn

29-07-2024
Aktiviteter
Nordland

Friluftsskolen Vågan 3

Bli med oss på sommerens friluftsskole i Vågan kommune! Friluftsskolen er et ferietilbud for barn

05-08-2024
Aktiviteter
Møre og Romsdal

Friluftsskole i Hustadvika uke 33 2024

Også i år tilbyr vi en friluftsskole på slutten av ferien, 12. – 14. august.

12-08-2024
Aktiviteter
Møre og Romsdal

Friluftsskole og ferieklubb i Tingvoll i uke 33!

12. – 16. august 2024 er det klart for friluftsskole og ferieklubb i Tingvoll. Dette

12-08-2024
Aktiviteter
Møre og Romsdal

Friluftsskole på Frei uke 29 2024

Sommerferien nærmer seg og Friluftsrådet med venner inviterer også i år til hele 4 uker

15-07-2024
Aktiviteter
Nordland

Friluftsskolen Vestvågøy 2

Bli med oss på sommerens friluftsskole i Vestvågøy kommmune! Friluftsskolen er et ferietilbud for barn

29-07-2024
Aktiviteter
Nordland

Friluftsskolen Vågan 2

Bli med oss på sommerens friluftsskole i Vågan kommune! Friluftsskolen er et ferietilbud for barn

29-07-2024
Aktiviteter
Nordland

Friluftsskolen Vågan 3

Bli med oss på sommerens friluftsskole i Vågan kommune! Friluftsskolen er et ferietilbud for barn

05-08-2024
Aktiviteter
Møre og Romsdal

Friluftsskole i Hustadvika uke 33 2024

Også i år tilbyr vi en friluftsskole på slutten av ferien, 12. – 14. august.

12-08-2024
Aktiviteter
Møre og Romsdal

Friluftsskole og ferieklubb i Tingvoll i uke 33!

12. – 16. august 2024 er det klart for friluftsskole og ferieklubb i Tingvoll. Dette

12-08-2024
Aktiviteter
Møre og Romsdal

Friluftsskole på Frei uke 29 2024

Sommerferien nærmer seg og Friluftsrådet med venner inviterer også i år til hele 4 uker

15-07-2024
Aktiviteter
Nordland

Friluftsskolen Vestvågøy 2

Bli med oss på sommerens friluftsskole i Vestvågøy kommmune! Friluftsskolen er et ferietilbud for barn

29-07-2024
Aktiviteter
Nordland

Friluftsskolen Vågan 2

Bli med oss på sommerens friluftsskole i Vågan kommune! Friluftsskolen er et ferietilbud for barn

29-07-2024
Aktiviteter
Nordland

Friluftsskolen Vågan 3

Bli med oss på sommerens friluftsskole i Vågan kommune! Friluftsskolen er et ferietilbud for barn

05-08-2024
Aktiviteter
Møre og Romsdal

Friluftsskole i Hustadvika uke 33 2024

Også i år tilbyr vi en friluftsskole på slutten av ferien, 12. – 14. august.

12-08-2024
Aktiviteter
Møre og Romsdal

Friluftsskole og ferieklubb i Tingvoll i uke 33!

12. – 16. august 2024 er det klart for friluftsskole og ferieklubb i Tingvoll. Dette

12-08-2024