Om friluftsskolen

Hele året, over hele landet

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Året rundt! Friluftsskolene arrangeres på dagtid over 3 til 5 dager. Det kan være én overnatting, men er ikke et sammenhengende leirtilbud.

Mye egenstyrt aktivitet!

– Det fine med friluftsskolene er at deltakerne får prøve forskjellige ting, og det er en god mulighet til å bli kjent med naturen. Vårt mål er å gjøre ungene kjent med de tilbudene naturen gir, og hvordan de selv kan finne ut hva de kan gjøre, sier Hogne Kleiven Lorentzen i Helgeland friluftsråd til avisen Helgelendingen.

Til glede i resten av livet

Friluftsskolen skiller seg fra andre leirer og base-camper ved at det i hovedsak er et dagtilbud. Siden overnatting ute står så sentralt i friluftslivskulturen, er det lagt også opp til mulighet for en overnatting. Deltakerne skal etter gjennomført Friluftsskole sitte igjen med basiskompetanse og ferdigheter i friluftsliv og vi legger vekt på at de skal gi et grunnlag for videre aktivt friluftsliv gjennom hele livet.

Temaer på en friluftsskole

De obligatoriske temaene er:
1. Allemannsrett og ferdselskultur
2. Kartforståelse
3. Raste- og leirplass
4. Tur eller ekspedisjon

Nærmere om det vi gjør

Opplæring

Nyttig lærdom

Overnatting

Ute i naturen

Aktiviteter

Morsomme opplevelser

Kommende aktiviteter