Om friluftsskolen

Opplæring

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Disse skal i all hovedsak være friluftsrelaterte. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over 3 til 5 dager. Det kan være én overnatting, men er ikke et sammenhengende leirtilbud. Friluftsskolen skal normalt være åpen for alle og med lav deltakeravgift.

De obligatoriske opplæringstemaene er:

1. Allemannsrett og ferdselskultur
2. Kartforståelse
3. Raste- og leirplass
4. Tur eller ekspedisjon

Årets tema

I tillegg er det mulig for arrangørene å bruke informasjons- og aktivitetsmateriell knyttet til Årets tema. Årets tema er ment som et supplement til de obligatoriske temaene og til de aktivitetene som hver enkelt arrangør har ansvaret for. Organisasjonene har bøker med tips om aktiviteter som «Lek og lær», DNT, «Plukk, studer, spis – Turmat med Turbo», DNT, Høstingsheftet, FL og det er flere forslag her på websidene.

Rom for lek

Det er viktig at ikke all tid er fylt med organisert og tilrettelagt aktivitet. La det være rom for frilek, for å sitte ned og prate sammen eller rett og slett slappe av litt. Det sosiale har en sterk plass på friluftskolene.

Nærmere om det vi gjør

Overnatting

Ute i naturen

Aktiviteter

Morsomme opplevelser

Hele året

Over hele landet

Kommende aktiviteter