Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Medlemskommuner: Aukra, Aure, Averøy, Gjemnes, Heim, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll.

«Friluftsliv for alle hele året!» er Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal sin hovedmålsetting. Friluftsrådet er et kommunalt oppgavefellesskap med 13 eierkommuner. Friluftsrådet jobber for å tilrettelegge for et aktivt friluftsliv for alle innbyggerne i våre kommuner, gjennom et utstrakt samarbeid med lag, organisasjoner, kommuner og fylkeskommunen.