Midt-Agder Friluftsråd

Midt-Agder Friluftsråd

Kristiansand, Lindesnes, Åseral, Vennesla, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes, Lillesand, Bygland, Valle og Bykle.

Midt-Agder Friluftsråd skal i samarbeid med eierkommuner og andre aktører tilrettelegge for friluftsliv.

Vi skal skape muligheter for alle i friluft.