Midt-Troms Friluftsråd

Midt-Troms Friluftsråd

Medlemskommuner: Bardu, Dyrøy, Målselv, Senja, Sørreisa.

Midt-Troms friluftsråd ble opprettet i 2006 som et interkommunalt samarbeidsorgan som arbeider for å fremme friluftslivet i regionen. Bak friluftsrådet står 5 kommuner: Bardu, Dyrøy, Målselv, Sørreisa, og Senja, som alle er likeverdige medlemmer.

Formålet med friluftsrådet er å arbeide for økt forståelse for friluftslivets betydning, bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet. Friluftsrådet skal også arbeide for å sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter. Gjennom aktivt å fremme friluftslivet og være ambassadører for naturopplevelse og fysisk aktivitiet, håper vi at så mange som mulig ønsker å ta del i friluftslivets gleder.