Oslo og Omland Friluftsråd

Oslo og Omland Friluftsråd

Medlemskommuner: Oslo, Asker, Bærum, Nordre Follo, Enebakk, Rælingen, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Gjerdrum, Nannestad, Jevnaker, Ringerike og Lier.

Oslo og Omland Friluftsråd ser det som sin hovedoppgave å ta vare på Marka og grønnstrukturen i byggesonen, og å sikre at hele befolkningen har gode muligheter til friluftsliv i nærområdene og i Marka. Friluftsliv er i dag et av de viktigste virkemidlene for bedre folkehelse. Turveier og grønne lunger i byggesonen er viktig for lek og hverdagsaktivitet blant barn, voksne og eldre. Marka er arena for fysisk aktivitet og styrker den mentale helse gjennom naturopplevelser og sosialt samvær i naturen. Friluftsliv og naturopplevelser er avgjørende for at barn og unge får et nært forhold til natur og miljøvern og er derfor et godt bidrag i det grønne skiftet. Friluftsliv er også en god arena for kulturforståelse og inkludering. Oslo og Omland Friluftsråd arbeider derfor politisk for å sikre naturen og friluftslivsaktiviteter bedre økonomiske rammebetingelser, og vi uttaler oss i alle viktige saker som omhandler naturen og friluftslivet. For å styrke friluftslivsaktiviteten i befolkningen tilbyr vi opplæring i friluftsliv for innvandrere og andre grupper som har behov for det. Oslo og Omland Friluftsråd ble stiftet i 1936 og er en paraplyorganisasjon med 41 medlemsorganisasjoner og 15 medlemskommuner/fylkeskommuner. OOF har fem ansatte medarbeidere og kontorlokaler i Oslo sentrum. Våre opplæringsaktiviteter har base på Frognerseteren friluftssenter, men mange aktiviteter og arrangementer holdes ute i våre medlemskommuner.