Oslofjordens Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd

Medlemskommuner: Halden, Hvaler, Sarpsborg, Fredrikstad, Råde, Moss, Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Lørenskog, Oslo, Bærum, Asker, Lier, Drammen, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik.

slofjordens Friluftsråd (OF) er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner rundt Oslofjorden. Tre fylkeskommuner og 23 kommuner med grense mot fjorden er med i sammenslutningen. Båtforeninger og andre brukerforeninger er med i rådet uten å ha innflytelse på hva kommuner og fylkeskommuner betaler i kontingent.

OF har ansvar for store friområder langs fjorden og har som hovedoppgave å gjøre strender og andre områder tilgjengelige for alle, fremme friluftslivet og beskytte naturen ved kysten. OF er det største friluftsrådet i Norge, over 1,6 millioner mennesker bor i OFs medlemskommuner.

OF ble opprettet i 1933. Fremsynte kvinner og menn så at friluftslivet hadde to problemer: 1. Stadig flere områder ble nedbygd og dermed gjort utilgjengelige for folk flest. 2. Fjorden var forurenset, og måtte bli renere. Med lite ressurser og store ambisjoner gikk de i gang. Viktige områder ble kjøpt opp slik at innbyggerne fikk tilgang til badestrender.